Fundacja Cuore

Zostań Sponsorem/partnerem Fundacji Cuore Podaruj Serce

Sponsoring dla Fundacji Cuore Podaruj Serce oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz Fundacji Cuore Podaruj Serce w celu wykonania określonych czynności.

Na Fundacji ciążą określone obowiązki względem sponsora, np. kolportaż materiałów reklamowych, zamieszczenie logo sponsora według jego wskazań, Fundacja Cuore Podaruj Serce zamieszcza również informacje o sponsorowaniu przez sponsora.
Świadczenia te przyczyniają się do realizacji celów public relations Sponsora. Sponsoring nie jest czynnością jednostronną ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści jedynie przez Fundację.

Jeśli Państwa Firma pragnie wesprzeć nasze działania na różne sposoby np.: finansowe, rzeczowe, reklamowe lub konsultingowe a także organizując wolontariat pracowniczy lub aukcje skontaktujcie się z nami wysyłając wiadomość, propozycję na adres: sponsoring@fundacjacuore.org.pl
Wspierając nas mają Państwo pewność, że logo Państwa Firmy pojawi się na nasze stronie głównej oraz w zakładce ,,Partnerzy” wraz z odnośnikiem do Państwa strony www.

Sponsoring daje więc korzyści także sponsorowi.

Podstawowe cechy sponsoringu dla Fundacji Cuore:
polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i Fundacji;
sponsor daje do dyspozycji Fundacji ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby, usługi, pomoc
Fundacja wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów public relations sponsora.
Wszelkie propozycje sponsoringu prosimy kierować na adres: sponsoring@fundacjacuore.org.pl

DZIĘKUJEMY, ŻE CHCECIE WSPIERAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ!

Download the PDF file .

pobierz Fundacja Cuore Współpraca.pdf

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM FUNDACJI CUORE PODARUJ SERCE

FUNDACJA CUORE PODARUJ SERCE obecnie do naszego zespołu poszukuje kandydata na stanowisko:

OGÓLNOPOLSKI MANAGER FUNDACJI I WOLONTARIATU

Miejsce pracy: Łódź
Region działania: Polska
Numer referencyjny: OMFiW/1/2016

Obowiązki:

• współtworzenie koncepcji menedżerskiej Fundacji
• współtworzenie strategii Fundacji, pozyskiwanie środków na cel i realizacje celów Fundacji w tym inicjacja w pozyskiwaniu środków.
• pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów ze sponsorami, beneficjentami oraz partnerami
• negocjowanie warunków umów z partnerami, sponsorami i darczyńcami Fundacji
• opracowywanie oraz prowadzenie działań związanych z realizacją celów Fundacji,
• planowanie, organizowanie budżetu, jego kontrola i odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji
• działania public relations – kreowanie wizerunku
• koordynowanie projektów Fundacji, współpracowników, pracowników i wolontariuszy.

Oczekujemy:
• doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i realizacji projektów
• doświadczenia w negocjacjach oraz kontaktach biznesowych
• osób ambitnych, energicznych zmotywowanych w dążeniu do wyznaczonych celów
• wysokiej kultury osobistej oraz gotowości do wyjazdów
• mile widziane doświadczenie w organizacjach charytatywnych

Oferujemy:
• kontrakt menedżerski
• możliwość rozwoju zawodowego
• możliwość udziału w ciekawych projektach

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego (warunek konieczny) z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wszelkie aplikacje prosimy wysyłać na adres praca@fundacjacuore.org.pl

DZIĘKUJEMY, ŻE CHCECIE WSPIERAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM FUNDACJI CUORE PODARUJ SERCE

Kto to jest wolontariusz Fundacji Cuore Podaruj Serce?

Centrum Wolontariatu definiuje „wolontariat” jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Naszym Kluczem współpracy z wolontariuszem jest związanie wolontariusza z misją naszej Fundacji oraz jej celami jakimi są działania na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego. To właśnie waga problemów, które organizacja próbuje rozwiązać oraz wyznaczone cele mobilizują naszych wolontariuszy, współpracowników, partnerów do skutecznej pracy.

Nasz program współpracy z wolontariuszem stanowi integralną część działalności fundacji wynikającą z realizacji codziennych zadań i wypełniania celów statutowych. W Fundacji Cuore są osoby opiekujące się wolontariuszami i wspierające w codziennym działaniu na rzecz sprawnego wolontariatu. Osoby takie wprowadzają wolontariuszy do naszej Fundacji, zapewniają im podstawowe lub specjalistyczne szkolenie – jeśli wymaga tego charakter zajęcia.

W naszej Fundacji Cuore Podaruj Serce, każdy Wolontariusz ma jasny i klarowny zakres obowiązków i praw. Fundacja promuje atmosferę, którą cechuje zaufanie, partnerstwo i życzliwość.

Te elementy oprócz wagi problemu, którym nasza Fundacja się zajmuje, decydują o skuteczności i efektywności naszej Fundacji w realizacji celu.

Każdy Wolontariusz po wykonaniu swojego wolontariatu otrzymuje Certyfikat Fundacji Cuore Podaruj Serce.

Współpraca naszej Fundacji z wolontariuszem opiera się na prezentowanych poniżej kryteriach:

  • wolontariusze znają misję, cele i działania Fundacji;
  • w Fundacji funkcjonuje osoba (koordynator) przygotowana do pracy z wolontariuszami;
  • personel jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy wolontariuszy i przygotowany do współpracy z nimi;
  • istnieje atmosfera partnerstwa i życzliwości w pracy z wolontariuszami;
  • wolontariusze mają możliwość rozwoju i samorealizacji, uczestniczenia w szkoleniach, akcjach i uroczystościach organizowanych przez Fundację;

Wszelkie zapytania oraz cv odnośnie wolontariatu prosimy kierować na adres praca@fundacjacuore.org.pl z dopiskiem „Wolontariat”

DZIĘKUJEMY, ŻE CHCECIE WSPIERAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ!