Sprawozdanie finansowe – merytoryczne Fundacji CUORE PODARUJ SERCE

Fundacja Cuore Podaruj Serce ma coroczny obowiązek sprawozdawczy. Musi złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli Ministra Zdrowia, a także podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

  1. Termin przedstawienia sprawozdania merytorycznego za rok 2016 przypada do końca roku 2017.
  1. Termin przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2016 przypada do 10 lipca 2017.


Rozliczenia zbiórek publicznych Fundacji Cuore Podaruj Serce

Zbiórka, która trwa nie dłużej niż 12 miesięcy (zbiórka krótkoterminowa)

  • Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej: Fundacja Cuore Podaruj Serce składa sprawozdanie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można złożyć sprawozdania przed zakończeniem zbiórki.

Zbiórka, która trwa dłużej niż 12 miesięcy (zbiórka długoterminowa)

  • Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej: w przypadku zbiórek długoterminowych Fundacja Cuore Podaruj Serce rozlicza się z przebiegu zbiórki co pół roku.