Fundacja Cuore Podaruj Serce realizuje swój cel jakim jest działalność w zakresie ochrony zdrowia bazując na organizacji akcji i przeprowadzania Zbiórek Publicznych oraz odpowiednim wykorzystaniu Waszych darowizn.

Fundacja Cuore Podaruj Serce nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera pieniędzy publicznych jakich jest 1% na OPP. Zbiórki Publiczne Fundacja może przeprowadzać również poprzez zgłoszoną przez Was prośbę o zbiórkę. Ponadto zadaniem Fundacji jest wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie.

Istotnym zadaniem Fundacji jest również zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie placówkom oraz udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny.

Fundacja również skupia wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.

Istotna dla Fundacji jest współpraca z firmami prywatnymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz fundacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.


ZBIÓRKA ”ZDROWE DZIECI” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: NA ODDZIAŁY DZIECIĘCE DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Cel zbiórki publicznej: Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego na oddziały dziecięce dla wybranych instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Czytaj całość →

ZBIÓRKA ”ZDROWE SERCE” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: KARDIOLOGICZNEGO DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO.

Cel zbiórki publicznej: Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu kardiologicznego dla wybranych instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Czytaj całość →

POWRÓT DO ZDROWIA Z NORDIC WALKING I FUNDACJĄ CUORE PODARUJ SERCE

Fudacja Cuore Podaruj Serce serdecznie zaprasza szpitale z oddziałami kardiologicznymi do akcji „Powrotu do zdrowia z Nordic walking i fundacją Cuore Podaruj Serce” Kijki trekkingowe będą przekazane do wybranych szpitali oraz trafią do pacjentów na oddziały kardiologiczne w celu zachęcenia uprawiania aktywności fizycznej. Dodatkowo, każdy pacjent, który przebywał na oddziale kardiologicznym w jakimkolwiek szpitalu może […]

Czytaj całość →

AKCJA ”ZDROWE DZIECI” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: NA ODDZIAŁY DZIECIĘCE DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Cel Akcji: Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego na oddziały dziecięce instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Czytaj całość →

AKCJA ”ZDROWE SERCE” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: KARDIOLOGICZNEGO DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Cel Akcji: Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu kardiologicznego dla wybranych instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Czytaj całość →