AKCJA ”ZDROWE SERCE” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: KARDIOLOGICZNEGO DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Cel Akcji:

Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu kardiologicznego dla wybranych instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Nazwa akcji AKCJA ”ZDROWE SERCE” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: KARDIOLOGICZNEGO DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO.
Cel akcji Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu kardiologicznego dla wybranych instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
Sposób finansowania akcji – Darowizny pieniężne od darczyńców przekazane bezpośrednio na konto bankowe Fundacji.

– Darowizny rzeczowe

– Umowy sponsorskie