AKCJA ”ZDROWE DZIECI” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: NA ODDZIAŁY DZIECIĘCE DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Cel Akcji:
Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego na oddziały dziecięce instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Nazwa Akcji AKCJA ”ZDROWE DZIECI” NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO: NA ODDZIAŁY DZIECIĘCE DLA PLACÓWEK ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO.
Cel Akcji Zakup i rozdysponowanie wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego na oddziały dziecięce instytucji i placówek zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
Sposób finansowania Akcji – Darowizny pieniężne od darczyńców przekazane bezpośrednio na konto bankowe Fundacji.

– Darowizny rzeczowe

– Umowy sponsorskie