Fundacja Cuore
Fundacja Cuore

Cele Fundacji

Celem Naszej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

czytaj więcej

Jak pomagamy

Fundacja Cuore Podaruj Serce realizuje swój cel jaką jest działalność w zakresie ochrony zdrowia bazując na organizacji akcji i przeprowadzania zbiórek publicznych oraz odpowiednim wykorzystaniu Waszych darowizn.

czytaj więcej

Zgłoś prośbę o pomoc

Każdy z WAS (osoby fizyczne, instytucje państwowe i samorządowe, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz fundacje) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza może zwrócić się do nas o pomoc w organizacji Zbiórki Publicznej lub zakupienia potrzębnego sprzętu.

czytaj więcej

Cele Fundacji

Celem Naszej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Wspieranie rzeczowe i finansowe instytucji i placówek, których zadaniem jest działalności w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego.
  • Wspieranie innych placówek i instytucji niż określone w pkt a), darami rzeczowymi – urządzeniami lub aparatami ratującymi życie.
  • Zakup urządzeń, sprzętu i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których, mowa w pkt 1.
  • Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne wszelkich działalności promujących dorobek z zakresu ochrony zdrowia oraz medycyny.
  • Upowszechnianie w internecie oraz we wszelkich środkach masowego przekazu, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w zakresie objętym celami Fundacji.
  • Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.
  • Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają szczególny charakter.
  • Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
  • Wykorzystanie technologii informacyjnych przy opracowaniu instrumentów
  • edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk.

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.


Jak pomagamy

Fundacja Cuore Podaruj Serce realizuje swój cel jakim jest działalność w zakresie ochrony zdrowia bazując na organizacji akcji i przeprowadzania Zbiórek Publicznych oraz odpowiednim wykorzystaniu Waszych darowizn.

Fundacja Cuore Podaruj Serce nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera pieniędzy publicznych jakich jest 1% na OPP. Zbiórki Publiczne Fundacja może przeprowadzać również poprzez zgłoszoną przez Was prośbę o zbiórkę. Ponadto zadaniem Fundacji jest wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie.

Istotnym zadaniem Fundacji jest również zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie placówkom oraz udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny.

Fundacja również skupia wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.

Istotna dla Fundacji jest współpraca z firmami prywatnymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz fundacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.


Fundacja Cuore Nasza Misja

„Celem Fundacji Cuore Podaruj Serce jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.”


zostań darczyńcą fundacji cuore-podaruj serce

DZIĘKUJEMY, ŻE CHCECIE WSPIERAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Każda wpłata skierowana na wsparcie działalności statutowej pomaga realizować cel Fundacji Cuore Podaruj Serce

Fundacja Cuore Podaruj Serce

KRS 0000606882

NIP 7322178204

Konto: mBank S.A.  Oddział w Łodzi
78 1140 2004 0000 3102 7610 9119

TYTUŁ: „Darowizna, cele statutowe” lub nazwa naszej akcji.

DZIĘKUJEMY!

Zostań sponsorem Fundacji

czytaj więcej

NASI PARTNERZY